Σεμινάρια / Σχολές Γονέων

Σεμινάρια / Σχολές Γονέων

Σεμινάρια – Ενημέρωση – Σχολή Γονέων από ψυχολόγο, γλωσσοθεραπευτές για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, τρόπος αντιμετώπισης εφήβου «κλειστή πόρτα», μαθαίνω πώς να μαθαίνω.