Ιταλικά

Ιταλικά

Η Ιταλική γλώσσα, με ρίζα της τα λατινικά, αποτελείται από τεράστια ιστορία. Η γνήσια ομορφιά της και το ταπεραμέντο που απορρέει η χρήση της, καθιστούν την εκμάθησή της επιλογή πολλών ανθρώπων στον κόσμο.

 
Το Πανεπιστήμιο της Perugia διεξάγει εξετάσεις για τηναπόκτηση των πτυχίων CELI 1, 2, 3, 4 και 5(Certificazioni di conoscenza della lingua Italiana) δύο φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και το Νοέμβριο, με την εξής μορφή:
 • CELI 1(Α’1)
 1. Comprensione della lettura(κατανόηση κειμένων)
 2. Produzione scritta(παραγωγή γραπτού λόγου)
 3. Interazione Scritta(γλωσσική κατανόηση)
 4. Comprensione dell’ascolto(ακουστική κατανόηση)
 5. Produzione e interazione orale(προφορική εξέταση)
 • CELI 1(Α’1) & CELI 2(Β’1)
 1. Comprensione di testi scritti(κατανόηση κειμένων)
 2. Produzione di testi scritti(παραγωγή γραπτού λόγου)
 3. Comprensione di testi orali(ακουστική κατανόηση)
 4. Produzione orale(προφορική εξέταση)
 • CELI 3(B’2) & CELI 4(Γ’1) & CELI 5(Γ’2)
 1. Comprensione di testi scritti(κατανόηση κειμένων)
 2. Produzione di testi scritti(παραγωγή γραπτού λόγου)
 3. Competenza linguistica(γλωσσική κατανόηση)
 4. Comprensione di testi orali(ακουστική κατανόηση)
 5. Produzione orale(προφορική εξέταση)