IT Skills Standard Level

IT Skills Standard Level

Πιστοποιεί τις ικανότητες σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της τεχνολογίας των πληροφοριών.
Το International Diploma in IT Skills Standard Level αποτελεί απαραίτητο προσόν για τους μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν μια καλύτερη δουλειά.
Το πρόγραμμα είναι αποδεκτό σε όλο τον κόσμο, σε ένα δίκτυο 6000 σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία διενεργούν εξετάσεις.
Το International Diploma in IT Skills Standard Level πιστοποιεί βασικές γνώσεις και δεξιότητες του υποψηφίου, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση υπολογιστή.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με δύο τρόπους: Ως δίπλωμα έξι ενοτήτων (Πλήρες δίπλωμα), δίπλωμα τριών ενοτήτων που είναι απαραίτητο για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ή μεμονωμένο πιστοποιητικό, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμει.
 

Ενότητες
 
  • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet – Ms Outlook)
  • Επεξεργασία κειμένου (Ms Word)
  • Υπολογιστικά φύλλα (Ms Excel)
  • Χρήση υπολογιστών και διαχείριση αρχείων (Windows)
  • Παρουσιάσεις (Ms Power Point)
  • Βάσεις δεδομένων (Ms Access)
 
 Γιατί θα έπρεπε να διαλέξω το International Diploma in IT Skills Standard; 
  1. Θα γίνω κάτοχος ενός πιστοποιητικού με κύρος, χωρίς ημερομηνία λήξης καθώς τα Cambridge Validated Awards δεν χρειάζονται ετήσια ανανέωση.
  2. Έχω περισσότερες πιθανότητες να προσληφθώ σε καλύτερες θέσεις εργασίας, σε αντίθεση με αυτούς που έχουν να επιδείξουν μόνο πρακτικές δεξιότητες.
  3. Θα έχω ένα βασικό πλεονέκτημα για να συνεχίσω τις σπουδές μου στο εξωτερικό.
  4. Θα αποκτήσω πρόσβαση στο παγκόσμιο περιβάλλον εργασίας καθώς τα Cambridge Validated Awards αναγνωρίζονται παγκοσμίως.