ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

Στην μαθητική κοινότητα, όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι το πρόγραμμα ενός έφηβου. Στο κέντρο  ξένων γλωσσών Φράντυ Κούζου, στόχος μας είναι μαζί με την προετοιμασία, να εξοικειώσουμε τους μαθητές με το περιεχόμενο και την δομή των εξετάσεων και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους για την ημέρα της πραγματικής εξέτασης μέσα από:
.extra material (model essays, practice tests)
.past papers
.screening tests
.mock interviews
.extra listening and speaking practice
.free extra hours
.debates
.cultural feedback
.mock interview (αφορά το ESB) εντός του κέντρου μας με πιστοποιημένο εξεταστή
.κάλυψη ευρείας γκάμας πιστοποιητικών ( ESB, ECCE, ECPE, FCE, CAE, CPE, ΚΠΓ)
Μέσα από τα χρόνια που έχουν περάσει στο κέντρο μας, από μικρά παιδιά μέχρι έφηβοι, έχουν πάρει όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να επιτύχουν στις εξετάσεις και αυτό το μαρτυρούν τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας τους σε όλα τα επίπεδα πτυχίων που συμμετέχουν.

Scroll to Top